หมวดหมู่: สินค้า

ลู่วิ่งไฟฟ้า COLORADO รุ่น 9535

ลู่วิ่งไฟฟ้า COLORADO รุ่น 9535

ลู่วิ่งไฟฟ้า COLORADO รุ่น 9535 ให้กำลังมอเตอร์สูงสุดมาถึง 5.0 แรงม้า พร้อมด้วยพื้นที่วิ่ง (ขนาดสายพาน) ที่กว้างระดับลู่วิ่งราคาสูงๆ 52 X 150 Cm

ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) Muscle X G515

ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) Muscle X G515 Treadmill-G515-Muscle-X มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP

Treadmill-G515-Muscle-X
มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP
ขนาดอุปกรณ์ ยาว 223 x กวา้ ง 97 x สูง 155 เซนติเมตร
รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ถึง 180 กิโลกรัม

ลู่วิ่งไฟฟ้า COLORADO รุ่น 9531 / มอเตอร์ 2.5hp

ลู่วิ่งไฟฟ้า COLORADO รุ่น 9531 / มอเตอร์ 2.5hp COLORADO รุ่น 9531 / มอเตอร์ 2.5hp

ลู่ว่งไฟฟ้า COLORADO รุ่น 9531 / มอเตอร์ 2.5hp