แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: พฤษภาคม 31, 2018


Treadmill-G515-Muscle-X มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP
Treadmill-G515-Muscle-X มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP ขนาดอุปกรณ์ ยาว 223 x กวา้ ง 97 x สูง 155 เซนติเมตร รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ถึง 180 กิโลกรัม

ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) Muscle X G515