MUSCLE


จัดส่ง ลู่วิ่งไฟฟ้า MUSCLE-X รุ่น G515 ฟิตเนสองุ่น เจริญกรุง มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP ขนาดพื้นที่ในการวิ่ง 62 x 160 (cm) รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ถึง 180 กิโลกรัม

MUSCLE – X รุ่น G515


Treadmill-G515-Muscle-X มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP
Treadmill-G515-Muscle-X มอเตอร์ 4 HP AC Motor, Peak HP: 7HP ขนาดอุปกรณ์ ยาว 223 x กวา้ ง 97 x สูง 155 เซนติเมตร รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ถึง 180 กิโลกรัม

ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) Muscle X G515