ป้ายกำกับ: SETKO SE163H

ชุดบาร์โหน SETKO SE163H

ชุดบาร์โหน SETKO SE163H

ประโยชน์ในการใช้งานมากมาย ดัดแปลงท่าบริหารได้หลายท่า ใช้สำหรับยืด โหนตัว บริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มความสูง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ