SETKO SE163


สามารถฝึกท่าบริหารหน้าท้องได้ ประโยชน์ในการใช้งานมากมาย ใช้สำหรับยืด โหนตัว บริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มความสูง

ชุดบาร์โหน SETKO SE163