ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น NT-P07 (5.0แรงม้า)AC

 

untitled-1

คุณลักษณะเฉพาะ
⦁ มอเตอร์แรงขับสูงสุด AC 5 HP
⦁ ยาว 200ซม.x กว้าง 86 ซม.x สูง 144ซม.
⦁ ขนาดสายพาน กว้าง 54ซม. x ยาว 163ซม.x หนา 3.2 มม.
⦁ สามารถปรับความชันได้ 0-20 %
⦁ สามารถปรับความเร็วเริ่มต้น ที่ 1กม./ชม. และ สูงสุด 22กม./ชม.
⦁ ตัวเครื่องสามารถรับน้าหนักตัวผู้ใช้ได้สูงสุด 180กก. (Commercial Grade
⦁ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแสดงผล สว่างและชัดเจน
⦁ หน้าจอแสดง ระยะทาง เวลา ความเร็ว/ความชัน จ านวนแคลอรี่ที่ใช้ และอัตราการเต้นของหัวใจ
⦁ มีโปรแกรมการออกก าลังกาย โปรแกรมส าเร็จรูปไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม
⦁ วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้2 ระบบ ด้วยระบบมือสัมผัส และแบบไร้สาย
⦁ มีระบบป้องกันความปลอดภัยโดยใช้ Emergency Key 2 ระบบ คือ แบบกด และแบบ ดึง
⦁ มีช่องต่อ MP3 หรือ iPod และมีล าโพงเป็นภาคขยายในตัวให้คุณภาพเสียงที่ดี
⦁ มีพัดลมช่วยระบายความร้อนขณะออกกำาลังกาย พร้อมที่วางขวดน้ำาและ ใส่ของ 2จุด
⦁ มีปุ่มลัดตัวเลขลัด ปรับระดับความชันและความเร็ว Quick Shift/ Speed & Incline
⦁ พื้นรองรับแรงกระแทก (deck) พร้อมชุดยางรอง ช่วยลดแรงกระแทกกาให้ผู้เล่นไม่เกิดอาการปวดข้อ
⦁ โรลเลอร์ 3 นิ้ว (Sealed Ball Bearing)