ลู่วิ่งไฟฟ้า ยี่ห้อ North Fitness รุ่น P07

2016-09-18_11-38-40รายละเอียด :

 คุณลักษณะเฉพาะ

-มอเตอร์แรงขับสูงสุด AC 4 HP

-ขนาดโดยประมาณ >

-ยาว 20x ซม.x กว้าง 8x ซม.x สูง 14x ซม.

-ขนาดสายพาน กว้าง 5x ซม. x ยาว 16x ซม.x หนา 3.2 มม.

-สามารถปรับความชันได้ 0-20 %

-สามารถปรับความเร็วเริ่มต้น ที่ 1กม./ชม. และ สูงสุด 22 กม./ชม.

-ตัวเครื่องสามารถรับน้าหนักตัวผู้ใช้ได้สูงสุด 180 กก. (Commercial Grade

-หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแสดงผล สว่างและชัดเจน

-หน้าจอแสดง ระยะทาง เวลา ความเร็ว/ความชัน จ านวนแคลอรี่ที่ใช้ และอัตราการเต้นของหัวใจ

-มีโปรแกรมการออกก าลังกาย โปรแกรมสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม

-วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ 2 ระบบ ด้วยระบบมือสัมผัส และแบบไร้สาย

-มีระบบป้องกันความปลอดภัยโดยใช้ Emergency Key 2 ระบบ คือ แบบกด และแบบ ดึง

-มีช่องต่อ MP3 หรือ iPod และมีล าโพงเป็นภาคขยายในตัวให้คุณภาพเสียงที่ดี

-มีพัดลมช่วยระบายความร้อนขณะออกกำาลังกาย พร้อมที่วางขวดน้ำาและ ใส่ของ 2จุด

-มีปุ่มลัดตัวเลขลัด ปรับระดับความชันและความเร็ว Quick Shift/ Speed & Incline

-พื้นรองรับแรงกระแทก (deck) พร้อมชุดยางรอง ช่วยลดแรงกระแทกกาให้ผู้เล่นไม่เกิดอาการปวดข้อ

-โรลเลอร์ 3 นิ้ว (Sealed Ball Bearing)

img_0491