ชุดโฮมยิม SETKO GYM2

full-gym-2-data

โครงสร้างเครื่องบริหารและลักษณะพิเศษ
• โครงสร้าง เหล็ก 2×2 นิ้ว
• ขนาด 100x 145x 212cm (กxยxส)
• เสาหลังทำจากสแตนเลส 2×2 นิ้ว เกรดคุณภาพ