ป้ายกำกับ: ชุดบาร์โหน

ชุดบาร์โหน SETKO SE163H

ชุดบาร์โหน SETKO SE163H

ประโยชน์ในการใช้งานมากมาย ดัดแปลงท่าบริหารได้หลายท่า ใช้สำหรับยืด โหนตัว บริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มความสูง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ชุดบาร์โหน SETKO SE163

ชุดบาร์โหน SETKO SE163

สามารถฝึกท่าบริหารหน้าท้องได้ ประโยชน์ในการใช้งานมากมาย ใช้สำหรับยืด โหนตัว บริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มความสูง